XXIII Niedziela Zwykła – 8 wrzesień 2013.

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Bożej Opatrzności zawierzamy wszystkich nauczycieli, rodziców, wychowawców i uczniów prosząc, by jak najowocniej wykorzystali każdy dzień nauki. Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego.

Z racji listu biskupów dziś adoracja Pana Jezusa w Eucharystii za nasze rodziny. Duchowo i modlitewnie łączymy się z rodzinami pielgrzymującymi do Kalwarii Zebrzydowskiej wypraszając obfitość łask dla naszych rodzin.

Dziś również – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny /Matki Bożej Siewnej/ – na Mszach św. – błogosławienie nasion przeznaczonych do siewu.

W poniedziałek – wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy.

W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie zespołu charytatywnego.

Po Mszy św. wieczornej zbiórka ministrantów i lektorów.

W piątek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła – czuwanie modlitewne od 17.20.

Również piątek- próba chóru parafialnego i wszystkich chętnych o 18.45.

Pierwsze spotkanie Dzieci Bożych będzie za dwa tygodnie w piątek o 16.30.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum w piątek o 18.30.

Spotkania kandydatów do bierzmowania: z klas I gimnazjum we wtorek o 18.30, z klas III w piątek o 18. 30.

W sobotę – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Stajemy wobec tajemnicy krzyża, który jest znakiem naszego zbawienia. Śmierć Chrystusa na krzyżu była konieczna, byśmy mogli cieszyć się życiem wiecznym. Odkryjmy na nowo wielką wartość krzyża w naszym życiu i brońmy go przed znieważaniem.

W przyszła niedzielę – III miesiąca – – wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30. A naszą młodzież na Mszę św. dożynkową. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I, II i III gimnazjum.

Dożynki parafialne w przyszłą niedzielę 15 września. Msza św. dożynkowa o godz.15.00!!! /zamiast o 16.15/ – po niej festyn szkolno-parafialny. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Mszę św. dożynkową odprawi X. Kanonik Wiesław Grzechynia, proboszcz parafii w Czernichowie. Starostami w tym roku będą p. Jolanta Kłosowska i p. Jan Napora.

Od 15 – 21 IX będziemy przeżywać Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowujmy do wartości. Aby budowali życie na skale”.

Dziś akcja Ochotniczy papierniczy – po Mszach św. do różowego pudła po każdej Mszy św. można złożyć zapasowe zeszyty, kredki, długopisy i inne przybory szkolne.

Zachęcam do kupowania i czytania prasy katolickiej – polecam dziś w „Przewodniku katolickim” artykuł;

„Gdy zaczyna się szkoła”.

Dziękujemy za każde zaangażowanie i poświęcenie dla parafii, za udział w nabożeństwie I sobót, w „Wieczorze Jana Pawła II”; za każdą złożoną ofiarę na posadzkę i wyprawkę szkolną dla biednych dzieci naszej parafii oraz za sprzątanie.

Za dobrodziejów i darczyńców naszej parafii i naszej szkoły szczerze się módlmy.

Bardzo proszę o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Na rozpoczęty nowy rok szkolny i katechetyczny składamy serdeczne życzenia – obfitości darów Ducha Świętego – wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom z myślą Adama Mickiewicza:

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”