XXX Niedziela Zwykła – 29 październik 2023.

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia kościoła własnego – rocznicę powstania naszej kaplicy i nowej świątyni. Przypomina nam ona o wdzięczności dla wszystkich budowniczych, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o potrzebie troski o utrzymanie, wystrój i piękno naszej świątyni. Liturgia słowa przypomina również o budowaniu żywej wspólnoty Kościoła z naszych serc zjednoczonych i umacnianych wiarą. Nie bójmy się zaangażować w życie parafii. Niech „talent parafialny”, który każdy otrzymał nie zostanie zmarnowany.

Z tej racji dziś po każdej Mszy św. modlitwa uwielbienia i wdzięczności – „Ciebie Boga wysławiamy” za Bożą obecność z nami i dla nas w tej świątyni.

Przed nami czas przepełniony refleksją nad grobami zmarłych. Dzięki Chrystusowi, Jego śmierci i zmartwychwstaniu otrzymaliśmy nadzieję życia wiecznego, a ona zawieść nie może. Jeśli śmierć należy do życia, to na każdym z nas spoczywa obowiązek dobrego przygotowania się do niej. Czyńmy to, dopóki mamy czas.

We wtorek – ostatnie nabożeństwo różańcowe o 17.30 – przyjdźmy, by Matce Bożej Różańcowej zawierzyć całą naszą parafię i jej wszystkie troski. O 18.00 – Msza św. z wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych.

W środę – 1. XI – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Liturgia Słowa usilnie akcentuje jedną z podstawowych prawd naszej wiary – prawdę o zbawieniu. Msze św. jak w każdą niedzielę. Na cmentarzach – Msza św. z tradycyjną procesją z wypominkami – w Zielonkach o 14.00 – a na Prądniku Czerwonym również o 14.00!!.

W I czwartek – 2.XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny.

Msze św. w naszym kościele o 8.00 i o 18.00.

O 17.00 – „Godzina święta” i w jej ramach o 17.30 różaniec za zmarłych z wypominkami jednorazowymi. Różaniec za zmarłych będziemy odprawiać również w piątek i sobotę o 17.30 i w przyszłą niedzielę w ramach zmianki o 15.30.

Z ufnością polecajmy Bogu wszystkich naszych zmarłych. Oddajmy ich imiona Jezusowi Chrystusowi w Eucharystii, dziękując Bogu za dar ich życia. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem pamięci o nich, ale także pełnym ufności spotkaniem z nimi w wierze.

Spotkanie rady parafialnej i wszystkich zatroskanych o rozwój naszej parafii – o 18.45.

Za naszych zmarłych ofiarujmy przez cały rok: Msze św., modlitwy, odpusty oraz nasze codzienne krzyże, cierpienia, przykrości i dobre uczynki. Warunki zyskania odpustu za zmarłych: pobożne nawiedzenie kościoła, kaplicy lub cmentarza, modlitwa za zmarłych i w intencjach Ojca św. /Ojcze nasz, Wierzę w Boga/, stan łaski uświęcającej /spowiedź św./ i Komunia św..

W I piątek – litania do Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy naszą młodzież – obowiązkowo przyjdą uczniowie z klas VI, VII, i VIII.

Dzieci zapraszamy na Mszę św. o 16.30. Spowiedź od 15.45. Dziękujemy dzieciom, które uczęszczały na różaniec – nagrody dla nich – w III niedzielę na Mszy św. o 11.30.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15.

Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. oraz w poniedziałek i wtorek od 16.30-17.30.

W I sobotę – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa i Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.15 – rozważanie tajemnicy, o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św..

„Bóg zapłać” za udział w  modlitwie różańcowej, za wszelką troskę o naszą świątynię, za każde dobro i poświęcenie dla parafii, za kwiaty, szczególnie P. DUDKOM, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na parafialne potrzeby. Niech dobry Bóg sam wynagradza.

Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszej parafii, za każdego ofiarodawcę i dobrodzieja o oraz zaangażowanie się w jej życie. Pomóżmy w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.00. Znajdźmy chwilę czasu dla swojej parafii.

Na ten refleksyjny czas listopadowy – życzymy wszystkim dużo Bożej otuchy, Bożego ciepła i chrześcijańskiej nadziei z myślą ks. Bosko:

„Nie upadajmy na duchu w niebezpieczeństwach i trudnościach,

módlmy się z ufnością, a Bóg da obiecaną pomoc temu, kto pracuje dla Jego sprawy”.