XXXI Niedziela Zwykła – 05 listopad 2023.

Jako królewskie kapłaństwo i lud święty nabyty Krwią Chrystusa, przychodzimy przed oblicze Boże, by stanąć w prawdzie przed naszym Panem i przed sobą. Boże słowo stawia nam wymagania i prostuje błędne mniemanie o sobie. Ofiara Chrystusa przynosi nam uzdrowienie. Odrzućmy więc obłudę i pychę, by dotarło do nas wezwanie Boga i by dokonało się nasze nawrócenie.

Z racji I niedzieli miesiąca dziś – listopadowa adoracja Najśw. Sakramentu.

Dziś zmianka różańcowa z modlitwą za naszych zmarłych z wypominkami o 15.30.

Różaniec za zmarłych z wypominkami będziemy odprawiać również do 8. XI – w poniedziałek, wtorek i środę o 17.30.

Za naszych zmarłych ofiarujmy przez cały rok: Msze św., modlitwy, odpusty oraz nasze codzienne krzyże, cierpienia, przykrości i dobre uczynki. Czytamy nowe wypominki – prosimy o zwrócenie uwagi na ewentualne błędy lub braki.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania: z klas VI – w środę o 18.45, z klas VII i VIII razem w piątek o 18.45.

W środę – o 18.40 – spotkanie kandydatów na ministrantów.

W czwartek – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – zapraszamy dziewczynki na próbę scholi – o 18.00 – z klas I, II i III; a o 19.00 z klas IV,V i VI.

W piątek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Czuwanie modlitewne od 17.20.

W sobotę – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa – Narodowe Święto Niepodległości – Wszechmogącemu i Miłosiernemu Bogu zawierzamy losy całej naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków, błagając, by nasza Ojczyzna zawsze była wierna Chrystusowi i Jego Ewangelii. Często módlmy się za Ojczyznę, za tych, którzy nią rządzą oraz za tych, którzy za nią oddali swoje życie. Wywieśmy narodowe flagi. Zapraszamy na Msze św. o 8.00 i 18.00.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Szczere życzenia składamy wszystkim solenizantom tego tygodnia – szczególnie Marcinom i Renatom.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej i Pisma św..

 „Bóg zapłać” za udział w adoracji i modlitwie różańcowej za naszych zmarłych. Bardzo dziękujemy za wszelką troskę o naszą świątynię i za każde dobro i poświęcenie dla parafii, za kwiaty, sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę. Niech dobry Bóg sam wynagradza.

Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszej parafii i za każdego ofiarodawcę i dobrodzieja oraz o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.00.

Całej naszej parafii i wszystkim naszym rodakom z okazji Święta Narodowego życzymy, abyśmy zawsze byli wierni tradycji naszych głęboko wierzących ojców dedykując znaną sentencję:

„ Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem,

Polska jest Polską a Polak Polakiem”.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen