II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 07 kwiecień 2024.

W duchu chrześcijańskiej radości przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa prowadzi nas na spotkanie ze świadkami Zmartwychwstałego. Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami – pragnie ogarnąć nas łaską swego wielkiego miłosierdzia. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni dotykając ran Jezusa odzyskują swoją godność. Niech świadomość naszych grzechów skłania nas do wychwalania Bożego Miłosierdzia: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny” – „Jezu, ufam Tobie”. W Łagiewnikach odpust.

Na każdej Mszy św. wielbiąc Miłosiernego Boga zawierzamy siebie, nasze rodziny, parafię i świat Bożemu miłosierdziu ufając wstawiennictwu św. Jana Pawła i św. Siostry Faustyny.

Zmianka różańcowa połączona z Koronką do Bożego Miłosierdzia – dziś o 15.30 – razem z św. Siostrą Faustyną prośmy, abyśmy wydawali dobre owoce przebaczającego miłosierdzia.

Odmawiajmy często indywidualnie i w rodzinach Koronkę do Bożego Miłosierdzia – zwłaszcza dziś o 15.00.

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy kolejny Tydzień Miłosierdzia.

Próby dzieci I-Komunijnych w środę i piątek o 16.00 i 17.00.

W piątek – spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VII i VIII o 18.45.

Wszystkim jubilatom i  solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask.

Zachęcamy do udziału w pieszej pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej w sobotę 13.IV – szczegóły w gablotce i na karteczkach przy wyjściu.

Serdeczne „Bóg zapłać” – za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii – za adoracje i modlitwy, za duchową adopcję, za wielkie sprzątanie i każdą złożoną ofiarę. Szczerze dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia i uświetnienia naszego parafialnego odpustu. Niech nasza patronka Św. Maria Magdalena wynagrodzi dobrodziejom i darczyńcom wypraszając potrzebne łaski.

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni w sobotę – od 8.00 – bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim składamy pełne ufności życzenia – niech Matka Miłosierdzia otacza nas wszystkich płaszczem swojej szczególnej opieki, byśmy z jeszcze większą ufnością obficiej korzystali z daru Bożego Miłosierdzia – dedykując słowa Jezusa do Siostry Faustyny:

„Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, nie zginie,

bo wszystkie jego sprawy moimi są”.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny,dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.