XXXI Niedziela Zwykła – 3 listopad 2013.

Słowo Boże mówi nam dzisiaj, że Bóg miłuje całe stworzenie, zwłaszcza człowieka, koronę wszystkich stworzeń. Dlatego posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. On stał się podobny do każdego człowieka we wszystkim, oprócz grzechu. Pochylał się nad wszelką ludzką biedą, mimo niezrozumienia otoczenia. Chrystus przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło, także mnie.

Z racji pierwszej niedzieli miesiąca – dziś listopadowa adoracja Najśw. Sakramentu za zmarłych.

Zmianka różańcowa z modlitwą za naszych zmarłych z wypominkami  jednorazowymi o 15.30.

Na różaniec za zmarłych z wypominkami jednorazowymi zapraszamy również we wtorek, środę, czwartek i piątek o 17.30.

Za naszych zmarłych ofiarujmy przez cały rok: Msze św., modlitwy, odpusty oraz nasze codzienne krzyże, cierpienia, przykrości i dobre uczynki. Czytamy nowe wypominki – proszę o zwrócenie uwagi na ewentualne błędy lub braki.

W poniedziałek – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.

W środę – zbiórka kandydatów i ministrantów młodszych o 18.45.

W I czwartek – spotkanie rady parafialnej i wszystkich zatroskanych o rozwój naszej parafii – o 18.30.

W sobotę – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

W przyszłą niedziele – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła – Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum – w piątek o 18.30.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej. Polecamy w  „Przewodniku Katolickim” artykuł: „Nie bójmy się śmierci”.

„Bóg zapłać” za udział w  modlitwie różańcowej za naszych zmarłych, w nabożeństwie I sobót oraz w „Wieczorze Jana Pawła II”. Bardzo dziękujemy za wszelką troskę o naszą świątynię i za każde dobro i poświęcenie dla parafii, za kwiaty, sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na budowę nowego ołtarza ofiarnego i ambonki. Niech dobry Bóg sam wynagradza.

Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszej parafii i za każdego ofiarodawcę i dobrodzieja i o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Na ten refleksyjny czas listopadowy – życzymy wszystkim dużo Bożej otuchy i ducha chrześcijańskiej nadziei z myślą ks. Bosko:

„Nie upadajmy na duchu w niebezpieczeństwach i trudnościach,

módlmy się z ufnością, a Bóg da obiecaną pomoc temu, kto pracuje dla Jego sprawy”.