XXXIII Niedziela Zwykła – 17 listopad 2013.

Zbliżający się koniec roku liturgicznego przypomina nam o nadchodzącym końcu świata. „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” – mówi do nas Jezus. Przemija nasze życie, przemija świat. To nie powód do rozpaczy. To raczej wezwanie, by budować swoje życie na tym, co trwałe – na Słowie Boga. Słowo Boże daje nadzieję silniejszą niż wszystko. Eucharystia jest także zapowiedzią, jest przedsmakiem ucztowania z Bogiem w wieczności. Niech więc rozbudzi naszą tęsknotę za Bożą bliskością, za pełnią życia. W świetle tej prawdy chrześcijanin powinien układać swoje życie, dobrze wykorzystując swój czas. Dnia sądu Bożego nie można oczekiwać z założonymi rękami, trzeba się nań przygotować przez wierne wypełnianie swych obowiązków.

Dziś – III niedziela miesiąca – dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30. A naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 16.15. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I, II i III gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania.

W poniedziałek – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.

We wtorek – wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy.

W środę – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.

W czwartek – wspomnienie Ofiarowania NMP.

W piątek – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – patronki muzyki kościelnej.  Ogarnijmy modlitwą p. Organistę, scholkę dziecięcą i powstający chór.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z  klas III gimnazjum w piątek o 18.30.

W przyszłą niedzielę – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – zakończenie Roku Wiary

Nie bójmy się poczytać prasy katolickiej.

Z serca dziękuję  za zrozumienie, pomoc i trud sprzątania w tym tygodniu: „Bóg zapłać” za czuwanie w III piątek miesiąca, udział w adoracji i apelu oraz rodzicom z małymi dziećmi za modlitwę w III sobotę  oraz za każdą złożoną ofiarę na potrzeby parafii i na nowy ołtarz ofiarny i ambonkę. Niech tym większa będzie nasza modlitwa w intencji naszej parafii oraz za każdego dobroczyńcę i ofiarodawcę.

„Bóg zapłać” również za wsparcie prześladowanej Nigerii ofiarą lub SMS-em.

Bardzo proszę o pomoc w sprzątaniu naszego kościoła w sobotę od 9.00. Znajdźmy godzinkę czasu, by przygotować naszą świątynię.

Życzmy wszystkim, abyśmy zawsze dobrze wykorzystywali czas i otrzymane talenty – ten parafialny również – które dał nam Bóg z myślą Św. O. Pio:

”Czas spożytkowany na chwałę Boga i dla zdrowia duszy

nigdy nie jest czasem straconym”.