XVIII Niedziela Zwykła – 03 sierpień 2014

Każda niedziela gromadzi nas na sprawowanie sakramentalnej pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który daje nam siebie. W dzień poświęcony Panu, po całym tygodniu pracy czy zasłużonego wypoczynku przychodzimy do świątyni, do Tego, który powiedział: „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca. On dziś woła: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie”. Uczestnicząc w tej Eucharystii odpowiedzmy na Jego zaproszenie, bo tylko On zna nasze ukryte pragnienia i może je zaspokoić.

Z racji listu adoracja Najśw. Sakramentu i nasza szczera modlitwa o umiłowanie Eucharystii i o ducha trzeźwości w przyszłą niedzielę. Zmianka różańcowa dziś o 15.30.

Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień – miesiąc szczególnej troski o trzeźwość w naszych rodzinach, w naszej parafii i całej naszej Ojczyźnie. Módlmy się gorąco o trzeźwość wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży oraz za rodziny przeżywające tragedie pijaństwa i alkoholizmu. Trwajmy w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Dajmy dobry przykład.

W środę – święto Przemienienia Pańskiego – wyrusza XXXIV Pielgrzymka na Jasną Górę. W niej kilku naszych parafian. Duchowo i modlitewnie łączymy się z wszystkimi pielgrzymami na Jasną Górę.

W I czwartek – o 17.00„Godzina święta” i będzie mimo wakacji Msza św. o 18.00  – zapraszamy na  chwilę modlitwy i adoracji.

W piątek – wspomnienie św. Dominika, kapłana – zapraszamy chętnych na wspólną modlitwę od 17.20.

W sobotę – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża  /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

W przyszłą niedzielę – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej – nie bójmy się ubogacić naszego ducha.

„Bóg zapłać” wszystkim za każdą złożoną ofiarę, za modlitwę – szczególnie w czasie nabożeństwa I sobót i „Wieczoru JP II”, za troskę o naszą świątynię – szczególnie za kwiaty i pomoc w sprzątaniu.

Bardzo proszę o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Niech Królowa Polski – Pani Jasnogórska – do której pielgrzymujemy – przynajmniej duchowo – pomoże nam być wszędzie ludźmi odpowiedzialnymi, również za parafię i niech towarzyszy nam wymowna myśl Moliera:

„Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy

ale także za to, czego nie robimy!”