XXIII Niedziela Zwykła – 7 wrzesień 2014.

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Bożej Opatrzności zawierzamy wszystkich nauczycieli, rodziców, wychowawców i uczniów prosząc, by jak najowocniej wykorzystali każdy dzień nauki. Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego.

Z racji listu biskupów adoracja Pana Jezusa w Eucharystii w przyszłą niedzielę. Duchowo i modlitewnie łączymy się z rodzinami pielgrzymującymi do Kalwarii Zebrzydowskiej wypraszając obfitość łask dla naszych rodzin.

Od 14 – 20. IX. będziemy przeżywać Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowywać do prawdy”.

Jutro – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny /Matki Bożej Siewnej/ – dlatego dziś na każdej Mszy św. – błogosławienie nasion przeznaczonych do siewu.

We wtorek – wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy.

W środę – po Mszy św. wieczornej spotkanie zespołu charytatywnego.

Próby grupy śpiewającej /scholi/ będą w tym roku w środy o 16.30 – dzieci i młodzież serdecznie zapraszamy.

W czwartek – zbiórka ministrantów i kandydatów po Mszy św. wieczornej.

W piątek – czuwanie modlitewne od 17.20 i próba chóru parafialnego oraz wszystkich chętnych – o 18.45.

Spotkania kandydatów do bierzmowania: z klas I gimnazjum we wtorek o 19.00, z klas III w piątek o 18. 45.

W sobotę – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła – spotkanie Grupy Apostolskiej i chętnej młodzieży o 18.45.

W sobotę 13 września 2014 na Mszę św. o godz. 18.00  zapraszamy wszystkich mieszkańców Marszowca – będziemy modlić się o szczególne Boże błogosławieństwo dla tej części naszej parafii a po Mszy św. poświęcenie krzyża na rogu ulic Głównej i Marszowieckiej /około 19.00/. Na poświęcenie przynieśmy świece.

W przyszłą niedzielę – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Stajemy wobec tajemnicy krzyża, który jest znakiem naszego zbawienia. Śmierć Chrystusa na krzyżu była konieczna, byśmy mogli cieszyć się życiem wiecznym. Odkryjmy na nowo wielką wartość krzyża w naszym życiu i brońmy go przed znieważaniem.

Dożynki parafialne w przyszłą niedzielę 14 września. Msza św. dożynkowa o godz.15.00!!! /zamiast o 16.15/ – po niej festyn szkolno-parafialny. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Mszę św. dożynkową odprawi X. Infułat Jerzy Bryła. Starostami w tym roku będą p. dyrektor Maria Lachowicz-Stankiewicz i p. Jerzy Stochel.

Zachęcam do kupowania i czytania prasy katolickiej – polecamy dziś w „Przewodniku katolickim” artykuł;

„Pozostawić wygodne duszpasterstwo”.

Dziękujemy za każde zaangażowanie i poświęcenie dla parafii, za udział „Godzinie świętej”, nabożeństwie I sobót, w „Wieczorze Jana Pawła II”; za każdą złożoną ofiarę na posadzkę i potrzeby parafii oraz za sprzątanie.

Za wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii i naszej szkoły szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Wszystkim życzymy daru Bożej mądrości a na rozpoczęty nowy rok szkolny i katechetyczny wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom składamy szczere życzenia – obfitości darów Ducha Świętego – z myślą Adama Mickiewicza:

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.”