XXV Niedziela Zwykła – 21 wrzesień 2014

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.

Dziś – III niedziela miesiąca- święto św. Mateusza, apostoła. Kończymy Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowywać do prawdy”. Msza św. szkolna dla dzieci naszej szkoły podstawowej o 11.30. Msza św. młodzieżowa o 16.15. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I, II i III gimnazjum.

W poniedziałek – wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy.

We wtorek – wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana.

Próba grupy śpiewającej /scholi/  w środę o 16.30 – dzieci serdecznie zapraszamy.

W czwartek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana.

W piątek – od 17.20 wspólna modlitwa różańcowa za całą parafię, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o łaskę Bożej mądrości dla wszystkich.

Również w piątek próba chóru parafialnego i wszystkich chętnych – o 18.45.

W sobotę – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana – V Pielgrzymka Róż Różańcowych do Łagiewnik /program w gablotce/.

O 19.00 spotkanie Grupy Apostolskiej i chętnej młodzieży.

W przyszłą niedzielę- wspomnienie św. Wacława, męczennika

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III w piątek o 18.45.

Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. Polecamy w „Przewodniku Katolickim” artykuł: „Stali się dla siebie większym ciężarem niż ciemność”.

Na ręce starostów  p. dyrektor Marii Lachowicz – Stankiewicz i p. Jerzego Stochela składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać” za trud zorganizowania dożynek. Wyrazy wdzięczności składamy za dary dożynkowe: wieniec, chleby, owoce, kwiaty. Szczerze dziękujemy” za każdy parafialny trud, za sprzątanie i za każdą złożoną ofiarę na posadzkę i potrzeby parafii.

Wyrażamy szczere podziękowanie naszemu zespołowi charytatywnemu za zorganizowanie dla chorych i starszych pielgrzymki do sanktuarium Krzyża św. w Mogile i wszystkim za czuwanie w III piątek oraz rodzinom z małymi dziećmi za modlitwę w III sobotę.

Módlmy się wytrwale za wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Na ten tydzień całej wspólnocie parafialnej życzymy wytrwałości na trudnych nieraz drogach naszego życia z myślą A. Asnyka:

„Nie pomogą próżne żale…

Ból swój niebu trza polecić,

A samemu wciąż wytrwale

Trzeba naprzód iść … i świecić!”.