XXVII Niedziela Zwykła – 5 październik 2014

Liturgia Słowa mówi nam dziś: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Niech łaskę takiej wiary i miłości – nam i naszym rodzinom – wyprasza również NMP Różańcowa, którą wspominamy przeżywając miesiąc październik.

Z racji listu biskupów – adoracja w przyszłą niedzielę.

Członków Żywego Różańca zapraszamy dziś na zmiankę różańcową, Mszę św. wieczorną i spotkanie w domu parafialnym.

Ponawiamy zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. Na różaniec „obowiązkowo” zapraszamy:

w poniedziałki klasy V, VI, we wtorki klasy III, IV, w środy gimnazjalistów, w czwartki klasy O, I, II, w piątki grupy modlitewne a w sobotę młodzież. Dzieci otrzymują specjalne obrazki. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

We wtorek – wspomnienie NMP Różańcowej. Rodziców dzieci klas III przygotowującymi się do I Komunii św. z dziećmi zapraszamy na spotkanie o 17.00. Po nim o 17.30 poświęcenie różańców i wspólna modlitwa różańcowa.

W środę po Mszy św. wieczornej – spotkanie zespołu charytatywnego. Próba grupy śpiewającej /scholi/ również w środę o 16.30 – dzieci serdecznie zapraszamy.

W czwartek – święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa – zbiórka ministrantów młodszych i kandydatów – o 18.30.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum w piątek o 18.45.

Wszystkich chętnych – zapraszamy do chóru parafialnego – spotkanie w piątek o 18.45.

W sobotę o 19.00 spotkanie Grupy Apostolskiej i chętnej młodzieży.

„Fundacja św. Mikołaja” naszej szkoły zbiera dziś ofiary na stypendia dla najbardziej potrzebujących uczniów.

W przyszłą niedzielę –– Dzień Papieski. Wszystkich zapraszamy na Msze św. i na różaniec o 15.30. Będziemy wielbić Boga słowami św. Jana Pawła II i modlić się o to, abyśmy jak on byli ludźmi prawdziwej wiary. Z okazji Dnia Papieskiego  – nasz zespół charytatywny będzie zbierać do puszek ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Kupujmy i poczytajmy prasę katolicką.

Dziękujemy za każdy trud dla parafii, za sprzątanie, kwiaty i za każdą złożoną ofiarę. „Bóg zapłać” za udział w procesji, modlitwie różańcowej, w nabożeństwie I sobót, w „Wieczorze Jana Pawła” . Módlmy się wytrwale w intencjach całej parafii oraz za każdego dobrodzieja i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Na kolejny tydzień życzymy wszystkim odrodzenia i umocnienia więzi z Bogiem oraz wiele radości z każdego dobra, którego Bóg dokonuje w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie dedykując myśl I. Krasickiego:

„Ten tylko ani jednego dnia nie utraci,

kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.”