I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22 LUTY 2015.

W Środę Popielcową nasze głowy zostały posypane popiołem. Tym znakiem pokuty rozpoczęliśmy święty czas czterdziestodniowego Wielkiego Postu. W łączności z całym Kościołem podejmujemy drogę wielkopostnej odnowy i przemiany serc, trwając na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego, pełnieniu dzieł miłosierdzia, pokuty i umartwienia. Taka postawa ma ułatwić zerwanie z grzechem i szatanem. Kuszony na pustyni Chrystus pokazał nam, jak zwyciężać pokusy. Prośmy z wiarą Ojca, który jest w niebie: „nie dozwól, abyśmy ulegali pokusom”. Bądźmy ludźmi sumienia. Oczyszczajmy je i umacniajmy przez częstszą spowiedź i Komunię świętą oraz właściwe przeżywanie niedzieli jako Dnia Pańskiego.

Niech w takiej postawie wspiera nas wyrażona w liście zachęta i błogosławieństwo X. Kardynała.

Kończymy kolejny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i w każdym naszym domu. Wielkopostna akcja trzeźwości niech będzie także jedną z form pokuty chrześcijańskiej.

Bardzo serdecznie zapraszamy na Gorzkie żale, które odprawiamy w każdą niedzielę o 15.30. Za udział w Gorzkich żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

W środę próba chóru o 17.00 – na utalentowanych cierpliwie czekamy.

W każdy czwartek po Mszy św. wieczornej odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia prosząc o owocne przeżycie czasu Wielkiego Postu, rekolekcji, Świąt Wielkanocnych i odpustu parafialnego.

W piątek – Droga krzyżowa dla wszystkich o godz. 17.30 – zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież. Za odprawienie Drogi krzyżowej można również zyskać odpust zupełny.

Już dziś zapraszamy wszystkich do udziału w rekolekcjach wielkopostnych w dniach 22 – 25 marca.

W sobotę – wspomnienie św. Romana. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia a szczególnie naszemu X. Romanowi życzymy obfitości potrzebnych darów Ducha św., opieki MB Nieustającej Pomocy i naszej patronki św. Marii Magdaleny.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej, Pisma św. i książek katolickich – w tym czasie umacniania wiary.

Serdeczne „Bóg zapłać” –  za udział drodze krzyżowej, czuwaniu modlitewnym i apelu oraz za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii, szczególnie za sprzątanie – oraz za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni  – w sobotę od 9.00.

Naszym dzieciom i młodzieży przeżywającym ferie zimowe życzymy dobrego Bożego wypoczynku a wszystkim  Bożego błogosławieństwa i owocnego przeżywania czasu Wielkiego Postu z myślą Romana Rogowskiego:

„Dopiero w światłości krzyża

można przyjąć ciemność trudu i cierpienia”.