II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 12 kwiecień 2015.

W duchu chrześcijańskiej radości przeżywamy  Święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa prowadzi nas na spotkanie ze świadkami Zmartwychwstałego. Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami – pragnie ogarnąć nas łaską swego nieogarnionego miłosierdzia. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni, okaleczeni fizycznie lub moralnie mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz. Dotykając ran Jezusa odzyskują godność, wchodzą na drogę do nieba. Świadomość naszych grzechów niech skłania nas do wychwalania Bożego Miłosierdzia: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny” – „Jezu, ufam Tobie”. W Łagiewnikach odpust.

Adorując dziś na każdej Mszy św. Pana Jezusa w Eucharystii chcemy wielbiąc Miłosiernego Boga zawierzyć siebie, nasze rodziny, parafię i świat Bożemu miłosierdziu ufając wstawiennictwu św.  Jana Pawła II.

Zmianka różańcowa połączona z Koronką do Bożego Miłosierdzia dziś o 15.30 – razem z św. Siostrą Faustyną zawierzajmy siebie, parafię Bożemu Miłosierdziu, by wydawała dobre owoce przebaczającego miłosierdzia.

Zachęcamy do indywidualnego lub rodzinnego odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia o 15.00.

Dziś rozpoczyna się 71 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Caritas dla rodziny”. Kościół w Polsce od lat upomina się o prawdziwą i dalekowzroczną politykę prorodzinną. Kolejny Tydzień Miłosierdzia jest okazją do wsparcia polskich rodzin przez wspólnoty parafialne modlitwą, miłością i pomocą miłosiernego serca.

Kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum zapraszamy dziś na Mszę św. o 16.15 i ostatnią próbę przed bierzmowaniem.

W poniedziałek – 13.IV.2015 – o godz. 18.00 – X. Bp Grzegorz Ryś udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży – zbiórka o 17.30.

Dzieci I-Komunijne i ich rodziców zapraszamy na spotkania organizacyjne; klasa III a – we wtorek o 18.30 a klasa III b – środę o 18.45.

W piątek – trzeci miesiąca – po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu: czuwanie modlitewne do 19.00.  O 19.15 – czuwanie młodzieży.

Apel Jasnogórski z Koronką do Bożego Miłosierdzia o 20.00 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie zapraszamy.

W sobotę – III miesiąca – rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na nabożeństwo o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – III miesiąca – dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30. A naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I, II gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania.

W przyszłą niedzielę Fundacja św. Mikołaja będzie kwestować po Mszach św. na stypendia dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej – polecamy w „Przewodniku Katolickim” artykuł „Rozpętać rewolucję czułości”

Serdeczne „Bóg zapłać” – za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii- szczególnie za sprzątanie i za każdą złożoną ofiarę. Szczerze dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia i uświetnienia naszego odpustu parafialnego. Niech nasza patronka Św. Maria Magdalena wynagrodzi dobrodziejom i darczyńcom wypraszając potrzebne łaski.

Sprzątanie naszej świątyni w sobotę od 9.00 – bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim życzymy, byśmy z jeszcze większą ufnością obficiej korzystali z daru Bożego Miłosierdzia – dedykując słowa Jezusa do Siostry Faustyny:

„Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, nie zginie,

bo wszystkie jego sprawy moimi są”.