WIELKI TYDZIEŃ 2022

WIELKI TYDZIEŃ – Kraków –Witkowice 2022.

Niedziela Palmowa – poświęcenie przyniesionych palm.

11.30 – procesja z palmami /poświęcenie przy transformatorze/.

„Hosanna ..”„Chrystus Wodzem, ……..

„Króluj nam Chryste …….      „Idziesz przez wieki …….

Wielki Czwartek – 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej.

W: „Kochajmy Pana ……

Psalm ……..

Modlitwa wiernych ……………

Of: – procesja z darami – „Przykazanie nowe daję wam…

K: „Panie dobry jak chleb …

„U drzwi Twoich … „Jezusa ukrytego ….

Dz: „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz ….   „Dzięki o Panie …

Kapłańskie życzenia: „Pan kiedyś stanął ./”Barka”/… „Ciebie Bóg wybrał..”

Przeniesienie do Ciemnicy: „Witam Cię witam …..

po przyjściu do Ciemnicy: „Przed tak wielkim ….”Sław języku tajemnice..”

  • „Ach mój Jezu..”

21.00 – adoracja młodzieży i wspólnoty rodzin.

adoracja do 22.00. – „Dobranoc głowo święta…”

Wielki Piątek – adoracja:

9.00 – ministranci i lektorzy.

10.00 – klasy VI, VII, VIII,

11.00 – klasy IV, V,       12.00 – klasy O, I, II, III

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia !!

15.20 – Grupa Modlitewna.

Wielki Piątek – 18.00 – Liturgia Męki Pańskiej.

Wejście w ciszy – kapłan leży krzyżem – wszyscy klęczą.

Liturgia Słowa:

Męka Pańska ….

Modlitwa powszechna …

Adoracja Krzyża: „Oto drzewo Krzyża./3x/

Wszyscy: „Pójdźmy z pokłonem”.

‘GORZKIE ŻALE’ /część I/.

Komunia święta:  „ Zbliżam się k`Tobie.. „ O Krwi najdroższa ….

„ Krzyżu mój krzyżu..”    Wisi na krzyżu ……

„ Ludu, mój ludu, ….     „ Krzyżu święty..”….

Procesja do Grobu Pańskiego: „Jezu Chryste, …. – „Dobranoc głowo święta…”                   /Gorzkie Żale – część II/

21.00 – Droga Krzyżowa /ulicami parafii –  przynieśmy lampiony i świece.

Od 22.15 – czuwanie poszczególnych ulic naszej parafii do 2.00:

22.15 – cały Marszowiec.

23.00 – ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, Siewna, Rysiewicza, Chylińskigo,

Natansona, Wądół, Stefanowicza, Górnickiego.

24.00 – ul. Dożynkowa 1.00 – pozostałe osiedle i ulice Witkowic.

9.00 – lektorzy i ministranci.

Wielka Sobota: Poświęcenie pokarmów wielkanocnych:

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 – przy kościele.

11.00 – przy pałacu /Górka Narodowa/.

12.00 – na Marszowcu /plac zabaw przy ul. Głównej/

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia !!

15.20 – Różaniec – prowadzi Żywy Różaniec.!!

Liturgia Wielkiej Soboty – 19.00.

Obrzęd światła – poświęcenie ognia i paschału:

„Światło Chrystusa”   –   „Bogu niech będą dzięki”.

orędzie paschalne.

Liturgia Słowa – „Chwała na wysokości … – Alleluja.

Liturgia chrzcielna – poświęcenie wody:

litania do wszystkich świętych….

odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych… – pokropienie…

„Przez chrztu świętego…..

Uroczysta modlitwa wiernych ….

Liturgia Eucharystyczna – ofiarowanie;

Of: „Zwycięzca śmierci…….

K: „Otrzyjcie już łzy płaczący..     „Chrystus Pan karmi nas..”…….

Dz: „Radośnie Panu hymn śpiewajmy………………

PROCESJA REZUREKCYJNA:

Przy grobie Pańskim: „Chrystus zmartwychwstał”  –

„Prawdziwie zmartwychwstał”.

Procesja /3 razy dookoła kaplicy/:

„Wesoły nam dzień…….   „Nie zna śmierci………………………………..

„Chrystus zmartwychwstan jest ………….

„Ciebie, Boga, wysławiamy ………… – błogosławieństwo ………..